สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กาติดขาว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Erycibe albida Prain

Convolvulaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 3-10 ม. กิ่งมีริ้วและขนแข็งเอน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 14-30 ซม. ปลายแหลมยาว มีติ่งสั้น ๆ ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกตามซอกใบ มีได้ถึง 10 ดอก ก้านดอกสั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงเกือบเกลี้ยง ขอบมีขนครุย กลีบคู่นอกรูปกลม 3 กลีบด้านในรูปไข่ ยาว 2.2-3.5 มม. ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาว 2-5 มม. มีแถบขนสีน้ำตาลด้านนอก ปลายกลีบแยก 2 พู กลีบยาวกว่าพู อับเรณูยาวประมาณ 1.5 มม. ปลายยื่นพ้นหลอดกลีบดอกเล็กน้อย รังไข่รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 2 มม. ยอดเกสรเพศเมียมีริ้ว 5 อัน ผลรูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. ผิวมีตุ่มกระจาย

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร

กาติดขาว: ช่อดอกแบบช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกสีขาว กลีบดอกด้านนอกมีแถบขนสีน้ำตาล ปลายกลีบแยก 2 พู (ภาพ: เขาสก สุราษฎร์ธานี - ปรีชา การะเกตุ)