สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระดุมเต็ม
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Eriocaulon smitinandii Moldenke

Eriocaulaceae

ไม้ล้มลุกคล้ายหญ้า ลำต้นสั้น ใบออกเป็นกระจุกที่โคน รูปแถบ ยาว 1-3.5 ซม. ก้านช่อโดดมีหนึ่งหรือหลายช่อ ยาวได้ถึง 20 ซม. มีขนยาว กาบช่อยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น แยกเพศร่วมช่อ ฐานดอกนูน ใบประดับคล้ายเกล็ด มีขนยาว ดอกสีน้ำตาลมีขนยาวสีขาว กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปรีหรือรูปใบหอก ปลายแหลม ยาวประมาณ 1.5 มม. โคนเชื่อมติดกันในดอกเพศผู้ กลีบดอก 3 กลีบ เรียวแคบ ยาวเท่า ๆ กัน ยาวประมาณ 1.3 มม. ช่วงปลายมีต่อม เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียง 2 วง ติดที่โคนกลีบดอก อับเรณูสีเทาดำ รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ผลแห้งแตก เมล็ดขนาดเล็ก สีน้ำตาลอมเหลือง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามลานหินทรายที่ชื้นแฉะ ความสูง 100-200 เมตร

สกุล Eriocaulon L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Eriocauloideae มีกว่า 400 ชนิด พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในไทยมีประมาณ 40 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “erion” ขนปุยคล้ายขนแกะ และ “kaulos” ลำต้น หมายถึงพืชลำต้นมีขนปุย

กระดุมเต็ม: ไม้ล้มลุกคล้ายหญ้า ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น มีหลายช่อ ก้านช่อโดดและดอกมีขนยาวสีขาว (ภาพ: ภูจองนายอย อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Moldenke, H.N. (1959). Notes on new and noteworthy plants. Phytologia 7(2): 87.