สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พูสลัก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Epiprinus siletianus (Baill.) Croizat

Euphorbiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 7 ม. มีขนรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่ง ช่อดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบเรียงเวียนคล้ายเรียงรอบข้อที่ปลายกิ่ง รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 6-24 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้าตื้น แคบ ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 12-15 เส้น ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 5-10 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-3 มม. ดอกเพศผู้กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ 3-6 อัน ดอกเพศเมียก้านสั้น กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 มม. ผลรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.8 ซม.

พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ภาคใต้ถึงชุมพร ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Symphyllia siletiana Baill.

พูสลัก: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ใบเรียงเป็นวง ดอกเพศเมียอยู่ด้านล่าง หูใบขนาดเล็ก มีต่อมที่โคน ผลรูปกลม ๆ จักเป็นพู กลีบเลี้ยงไม่ขยายใหญ่ (ภาพ: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chayamarit, K. (2005). Euphorbiaceae (Epiprinus). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 257-259.

Qiu, H. and M.G. Gilbert. (2008). Euphorbiaceae (Epiprinus). In Flora of China Vol. 11: 249.

พูสลักใบดก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Epiprinus siletianus (Baill.) Croizat

Euphorbiaceae

ดูที่ พูสลัก