สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กล้วยยูนนาน
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

Musaceae

ดูที่ กล้วยคุนหมิงกล้วยคุนหมิง
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

Musaceae

ไม้ล้มลุก แตกกอ เหง้าทอดนอน สูงไม่เกิน 60 ซม. ลำต้นเทียมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซม. กาบติดทน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 50 ซม. ปลายแหลม โคนกลม แผ่นใบด้านล่างมีนวล ช่อดอกตั้งขึ้น ยาว 20-25 ซม. โคนแผ่กว้าง ใบประดับส่วนมากมีสีเหลือง ปลายแหลม ติดทน แต่ละใบประดับมี 8-10 ดอก เรียง 2 แถว กลีบรวมที่เชื่อมติดกันรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ตื้น ๆ กลีบรวมที่แยกปลายเว้าตื้น มีติ่งแหลม ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 3 ซม. มีขนหนาแน่น เมล็ดจำนวนมาก สีน้ำตาลเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. ขั้วเมล็ดสีขาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยผา, สกุล)

ถิ่นกำเนิดในจีนแถบมณฑลยูนนาน ขึ้นที่ความสูง 1500-2500 เมตร ในไทยพบปลูกเป็นไม้ประดับ ทั้งต้นใช้เลี้ยงสุกร แยกเป็น var. rubribracteata Zhen Ghong Li & H. Ma (ภายใต้สกุล Musella) ปลีสีแดง แตกหน่อและมีผลน้อยกว่าต้นที่มีปลีสีเหลือง

ชื่อพ้อง  Musa lasiocarpa Franch., Musella lasiocarpa (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li

ชื่อสามัญ  Chinese dwarf banana, Golden lotus banana

ชื่ออื่น   กล้วยยูนนาน (ทั่วไป)

กล้วยคุนหมิง: ช่อดอกสั้น ตั้งขึ้น ใบประดับสีเหลือง ปลายแหลม ดอกเรียง 2 แถว (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Wu, D. and W.J. Kress. (2000). Musaceae (Musella lasiocarpa). In Flora of China Vol. 24: 315.