สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กล้วยโทน
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman

Musaceae

ดูที่ กล้วยนวล

กล้วยศาสนา
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman

Musaceae

ดูที่ กล้วยนวล

กล้วยหัวโต
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman

Musaceae

ดูที่ กล้วยนวลกล้วยนวล
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman

Musaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 5 ม. ลำต้นเดี่ยว โคนแผ่กว้าง มีจุดสีดำม่วงกระจาย น้ำยางสีเหลืองอมส้ม ใบกว้าง 50-60 ซม. ยาว 1.4-1.8 ม. ปลายยาวคล้ายหาง แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบสั้น ช่อดอกรูปกรวย ห้อยลง ยาวได้ถึง 2.5 ม. ใบประดับสีเขียว ด้านในมีนวล แต่ละใบประดับมี 10-20 ดอก กลีบรวมที่เชื่อมติดกันยาวประมาณ 2.5 ซม. ปลายแยก 3 แฉก กลีบรวมที่แยกกันรูปหัวใจ สั้นกว่ากลีบรวมที่เชื่อมติดกัน ปลายเป็นติ่ง ผลสุกสีม่วงเข้ม มีนวล รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาวได้ถึง 9 ซม. เมล็ดสีดำ ผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยผา, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี ในไทยพบทุกภาค และเป็นไม้ประดับ ใช้เลี้ยงสุกร ยางจากต้นแก้โรคผิวหนัง

ชื่อพ้อง  Musa glauca Roxb.

ชื่อสามัญ  Snow banana

ชื่ออื่น   กล้วยโทน (น่าน); กล้วยนวล (ภาคเหนือ); กล้วยศาสนา (เชียงใหม่); กล้วยหัวโต (กรุงเทพฯ); อะแพละ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

กล้วยนวล: ลำต้นเดี่ยว โคนแผ่กว้าง ช่อดอกห้อยลง ใบประดับสีเขียว ด้านในมีนวล (ภาพ: ปาย แม่ฮ่องสอน - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Wu, D. and W.J. Kress. (2000). Musaceae. In Flora of China Vol. 24: 314.

อะแพละ
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman

Musaceae

ดูที่ กล้วยนวล