สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โหมหัดเขา
วันที่ 3 มกราคม 2561

Duplipetala pentanthera (C. B. Clarke) Thiv

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปใบหอก ยาว 3-10 ซม. ก้านใบยาว 1-4 ซม. ใบประดับรูปไข่ ติดรอบข้อ ยาว 0.5-1.3 ซม. ช่อดอกมีได้ถึง 20 ดอก ก้านดอกยาว 2-3 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-1.2 ซม. มีสันตื้น ๆ 3 สัน คล้ายปีก กว้างประมาณ 1.5 มม. ปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก ยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีขาว หลอดกลีบยาว 1-1.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5-6 แฉก ยาวประมาณ 3 มม. เกสรเพศผู้ยาว 2-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 7 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 6 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบชื้น ริมลำธาร หรือตามสันเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Canscora pentanthera C. B. Clarke

ชื่ออื่น   กระเพาะปลา, ผักโหมหัดเขา, โหมหัดเขา (ภาคใต้)

โหมหัดเขา: ใบประดับรูปไข่ ติดรอบข้อ หลอดกลีบเลี้ยงมีสันตื้น ๆ 3 สัน (ภาพล่าง: เขาประ-บางคราม กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Thiv, M. (2003). A taxonomic revison of Canscora, Cracosna, Duplipetala, Hoppea, Microphium, Phyllocyclus and Schinziella (Gentianaceae-Canscorinae). Blumea 46: 25-27.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae (Canscora). In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 73-78.

กระเพาะปลา
วันที่ 3 มกราคม 2561

Duplipetala pentanthera (C. B. Clarke) Thiv

Gentianaceae

ดูที่ โหมหัดเขา

ผักโหมหัดเขา
วันที่ 3 มกราคม 2561

Duplipetala pentanthera (C. B. Clarke) Thiv

Gentianaceae

ดูที่ โหมหัดเขา