สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระแตไต่ไม้
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Drynaria bonii Christ

Polypodiaceae

เฟินเกาะอิงอาศัย เหง้าทอดเลื้อย มีเกล็ดหนาแน่น กลางเกล็ดมีสีน้ำตาลดำ ขอบสีอ่อน รูปไข่ ปลายยาวคล้ายหาง ขอบจักซี่ฟันหรือจักชายครุย ใบประกบต้นจำนวนมากเรียงซ้อนเหลื่อมหุ้มเหง้า รูปไข่ ยาว 5-10 ซม. โคนเว้ารูปหัวใจ ใบจักเป็นพูแบบขนนก ยาว 30-55 ซม. แฉกลึก รูปใบหอกกลับ ยาว 10-22 ซม. ปลายแหลมหรือยาวคล้ายหาง โคนเรียวแคบเชื่อมติดกันคล้ายปีก ก้านใบยาว 10-25 ซม. มีปีกแคบ ๆ โคนมีเกล็ดหนาแน่น กลุ่มอับสปอร์รูปกลม ๆ เรียงไม่เป็นระเบียบ 2-4 แถว ระหว่างเส้นแขนงใบ

พบที่จีน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่ออื่น   กระแตไต่ไม้ (แพร่, สระบุรี); กระแตพุ่มไม้ (เลย); ฮอกกาบลม (ตราด)

กระแตไต่ไม้: ใบประกบต้นหุ้มเหง้า ใบจักลึก กลุ่มอับสปอร์เรียงไม่เป็นระเบียบ (ภาพ: ภูสวนทราย เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Polypodiaceae. In Flora of Thailand 3(4): 543-550.

Xianchun, Z. and M.G. Gilbert. (2013 ). Polypodiaceae (Drynaria). In Flora of China Vol. 2-3: 766.

กระแตพุ่มไม้
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Drynaria bonii Christ

Polypodiaceae


ฮอกกาบลม
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Drynaria bonii Christ

Polypodiaceae