สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จอกบ่วาย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Drosera burmanni Vahl

Droseraceae

พืชล้มลุกกินแมลง ลำต้นสั้นมาก หูใบขนาดเล็ก มี 3-6 แฉก ใบออกเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อนที่โคนแนบชิดติดดินเป็นวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 ซม. ใบบนต้นรูปไข่กลับ ยาว 0.6-1.5 ซม. โคนเรียวแคบ ปลายจักชายครุย มีขนต่อมทั่วไป ช่อดอกแบบช่อกระจะ 1-3 ช่อ ออกที่ยอด ก้านช่อโดดยาว 7-20 ซม. แกนช่อยาว 2-9 ซม. มีได้ถึง 20 ดอก ใบประดับรูปเงี่ยงใบหอก ยาว 1-3 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 2-3 มม. ติดทน มีตุ่มกระจาย ดอกสีขาว ชมพู หรือแดงอมม่วง มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 2-3 มม. เกสรเพศเมีย 5 อัน ยาว 2-3 มม. ติดทน ผลยาว 1-2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าน้ำค้าง, สกุล)

พบที่อินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า ไต้หวัน ญี่ปุ่น ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ขึ้นตามที่โล่งที่ดินที่ไม่สมบูรณ์ ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร

ชื่อสามัญ  Burmese sundew

จอกบ่วาย: ใบออกเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ออกหนาแน่นที่โคน โคนเรียวแคบ ปลายจักชายครุย มีขนต่อมทั่วไป ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบดอกรูปไข่กลับ 5 กลีบ (ภาพ: วัดจันทร์ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. (1987). Droseraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(1): 67-69.

Lu, L. and K. Kondo. (2001). Droseraceae. In Flora of China Vol. 8: 199.