สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โคลงเคลงเลื้อย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

Melastomataceae

ดูที่ โคลงเคลงแอฟริกาโคลงเคลงแอฟริกา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

Melastomataceae

ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยชูยอดตามพื้น มีรากตามข้อ มีขนตามกิ่งอ่อนและแผ่นใบ ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ ยาว 1-7 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ มีขนแหลม เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านดอกสั้น ฐานดอกและกลีบเลี้ยงรูปถ้วยมีขนรูปดาวมีก้านหนาแน่น กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.5-1 ซม. พับงอกลับ มีสันกลางกลีบ ดอกสีชมพูอมม่วง มี 5-6 กลีบ รูปรีกว้าง โคนเรียวแคบ ยาว 2-2.8 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน อันยาว 5 อัน โค้งคล้ายตะขอ อับเรณูสีม่วงหรือชมพู อันสั้น 5 อัน อับเรณูตรงสีเหลือง รยางค์ที่โคนจัก 2 พู รังไข่มี 5 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้อันยาว โคนมีขนยาว ผลแห้งแตก รูปรีกว้าง ยาว 0.6-1 ซม. เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก มีริ้วและรูพรุน

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา เป็นไม้ประดับ เมล็ดไม่พัฒนา ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

สกุล Dissotis Benth. มีมากกว่า 100 ชนิด พบเฉพาะในแอฟริกา ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dissos” 2 แบบ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้

ชื่อพ้อง  Osbeckia rotundifolia Sm.

ชื่อสามัญ  Pink lady, Spanish shawl

ชื่ออื่น   โคลงเคลงเลื้อย, โคลงเคลงแอฟริกา (ทั่วไป)

โคลงเคลงแอฟริกา: ไม้ล้มลุกทอดชูยอด ฐานดอกมีขนรูปดาวมีก้าน กลีบเลี้ยงพับงอกลับ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.