สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ยางเสียน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus chartaceus Symington

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางวาด

ยางตัง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus chartaceus Symington

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางวาด

ยางมันข้น
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus chartaceus Symington

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางวาด

ยางมันหมู
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus chartaceus Symington

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางวาดยางวาด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus chartaceus Symington

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น ตายอดมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น หูใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 8 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 8-13 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น ก้านใบยาว 2-3 ซม. ใบแห้งสีน้ำตาลแดง ช่อดอกยาว 2-6 ซม. มี 3-6 ดอก ก้านดอกสั้น หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 ซม. กลีบยาวยาว 1-1.5 ซม. กลีบสั้นยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกรูปใบหอก ยาวประมาณ 2.5 ซม. ด้านนอกมีขนกระจุกละเอียด เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ ยาว 2-2.5 ซม. ปีกยาวยาว 8-13 ซม. ปีกสั้นยาว 4-5 มม. ขอบพับกลับ

พบที่คาบสมุทรมลายูและภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้นโดยเฉพาะใกล้ชายฝั่งทะเล และป่าชายหาด ความสูงไม่เกิน 100 เมตร

ชื่ออื่น   ยางตัง (ชุมพร); ยางมันข้น (สงขลา); ยางมันหมู (นราธิวาส); ยางวาด (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี); ยางเสียน (สุราษฎร์ธานี)

ยางวาด: หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ (ภาพซ้าย: เทพา สงขลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.