สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไฟ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

ขลาย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

ดำดง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

ดีหมี
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำพญารากดำ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ไม้ต้น สูง 5-7 ม. มีขนสั้นนุ่มตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-16 ซม. ปลายแหลม มน หรือยาวคล้ายหาง โคนแหลม มน หรือกลม ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ดอกเพศผู้ก้านสั้นมากหรือไร้ก้าน กลีบเลี้ยงรูประฆัง มี 4 กลีบ แฉกลึกเกือบจรดโคน ด้านในมีขนคล้ายใยไหม กลีบดอกรูปคนโท ยาว 3-4 มม. ปลายแฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 16-18 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญมีขนหยาบ ดอกเพศเมียกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4-5 กลีบ กลีบดอกแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง รังไข่มี 4 ช่อง มีขนคล้ายใยไหม ไม่มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ผลรูปรี ยาว 1-2.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม สุกสีแดง ไร้ก้าน กลีบเลี้ยงพับงอ เอนโดสเปิร์มเป็นชั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบถึงภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ชายฝั่งทะเล หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่ออื่น   ขลาย (นครสวรรค์); ดำดง (ภาคตะวันตกฉียงใต้); ดีหมี (ประจวบคีรีขันธ์); พญารากดำ (ทั่วไป); ไฟ, มวยดำเขา, มักเกือกา (ภาคตะวันออก); สล่างตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)

พญารากดำ: กลีบเลี้ยงพับงอ แฉกลึกเกือบจรดโคน ด้านในมีขนคล้ายใยไหม ผลไร้ก้าน (ภาพ: เขาสอยดาว จันทบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand. Vol. 2(4): 319-321.

มวยดำเขา
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

มักเกือกา
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

สล้างตัวผู้
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ