สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จันเขา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Diospyros dasyphylla Kurz

Ebenaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งและใบอ่อน ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 7-20 ซม. ปลายแหลมยาว มีติ่งแหลม โคนมน กลม หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 12-14 เส้น ก้านใบยาว 2.5-5 มม. ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุก ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 2-3 มม. มี 4 กลีบ แฉกลึกจรดโคน ดอกรูปหลอด ยาว 6-7 มม. มี 4 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนี่ง เกสรเพศผู้ 12-16 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญมีขนยาว ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 2-3 มม. รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม. ก้านผลหนา ยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน กลีบพับงอ ด้านนอกมีขนกำมะหยี่หนาแน่น ด้านในเกลี้ยง เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า และลาว ในไทยพบกระจายทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 100-1000 เมตร

ชื่ออื่น   จันเขา (ปราจีนบุรี); จันดง (ลำปาง)

จันเขา: เปลือกเรียบสีเทาดำ ผลกลม ก้านผลหนา กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน กลีบพับงอ ด้านนอกมีขนกำมะหยี่หนาแน่น (ภาพ: ป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 349.

จันดง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Diospyros dasyphylla Kurz

Ebenaceae

ดูที่ จันเขา