สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ล่ำตาควาย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros coaetanea H. R. Fletcher

Ebenaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งมีช่องอากาศ ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-20 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 0.7-1 ซม. ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 2-3 มม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาวประมาณ 2 มม. มี 4 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง มีขนสั้นนุ่ม หลอดกลีบดอกยาว 3-4 มม. ปลายแฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 10-14 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญปลายมีขนยาว ดอกเพศเมียกลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงขยายในผล แผ่กว้าง ผลกลมแป้น แห้งจักเป็นพูเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ก้านหนา ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงไม่พับงอ ขยายกว้างประมาณ 2.5 ซม. สูงประมาณ 1.5 ซม. แฉกตื้น ๆ ปลายแหลม ด้านในมีขนสั้นนุ่ม เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 200-500 เมตร

ชื่ออื่น   ล่ำตาควาย (พิษณุโลก); หอมขวาน (เลย)

ล่ำตาควาย: กิ่งมีช่องอากาศ กลีบเลี้ยงแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง มีขนสั้นนุ่ม ขยายแผ่กว้างในผล ผลกลมแป้น จักเป็นพูเล็กน้อย (ภาพ: สะแกราช นครราชสีมา - อรุณ สินบำรุง)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 85.

หอมขวาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros coaetanea H. R. Fletcher

Ebenaceae

ดูที่ ล่ำตาควาย