สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไหม้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Diospyros cauliflora Blume

Ebenaceae

ดูที่ ท้าวแสนปม

กรอดคะเมา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Diospyros cauliflora Blume

Ebenaceae

ดูที่ ท้าวแสนปม

ตูบอ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Diospyros cauliflora Blume

Ebenaceae

ดูที่ ท้าวแสนปมท้าวแสนปม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Diospyros cauliflora Blume

Ebenaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 11-15 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ดอกออกตามกิ่ง ลำต้น หรือโคนต้น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ก้านดอกยาว 2-5 มม. มีขน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 2 มม. ปลายแฉกลึกประมาณสองในสาม ดอกรูปคนโท ยาว 2-3 มม. กลีบแฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสี่ ด้านนอกมีขนยาว เกสรเพศผู้ 16-20 อัน มีขนสั้นนุ่ม รังไข่ที่ไม่เจริญมีขนยาว ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ รังไข่มี 6 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมีขนยาว เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 8-10 อัน ผลรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1.5-3 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน มีขนสั้นนุ่ม ขอบกลีบเป็นคลื่น ก้านผลยาว 3-5 มม. เมล็ดมีเอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ในไทยทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่ออื่น   กรอดคะเมา (เขมร-จันทบุรี); ตูบอ (มาเลย์-ปัตตานี); เท้าแสนปม (ทั่วไป); ไหม้ (นราธิวาท, ยะลา)

ท้าวแสนปม: ดอกเป็นกระจุกหนาแน่นตามโคนต้น กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ดอกรูปคนโท ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ปลายผลมีติ่ง (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 332.