สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

รีเภา
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Diospyros buxifolia (Blume) Hiern

Ebenaceae

ดูที่ สั่งทำ

รีบู
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Diospyros buxifolia (Blume) Hiern

Ebenaceae

ดูที่ สั่งทำสั่งทำ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Diospyros buxifolia (Blume) Hiern

Ebenaceae

ไม้ต้น ส่วนมากสูงไม่เกิน 20 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 1.2-6 ซม. ปลายและโคนแหลม เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ ช่อดอกเพศผู้สั้นมาก ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 2-3 มม. แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ดอกรูประฆัง ยาว 2-4 มม. กลีบแฉกลึกเกินกึ่งหนึ่ง เกสรเพศผู้ 8-20 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญมีขนยาว ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 1-2 มม. รังไข่มี 4 ช่อง เกลี้ยง ไม่มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ผลรูปรีหรือรูปกรวย ยาว 1-1.5 ซม. สุกสีแดงอมน้ำตาล เปลี่ยนเป็นสีดำ ก้านผลยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงแฉกลึกถึงโคน เรียงซ้อนเหลื่อม ไม่พับงอกลับ เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และนิวกินี ในไทยพบทางภาคตะวันออกที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และพบทั่วไปทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร เปลือกมีสรรพคุณแก้โรคไต

ชื่อพ้อง  Leucoxylum buxifolium Blume

ชื่ออื่น   รีบู, รีเภา, สั่งทำ (Peninsular

สั่งทำ: มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน ใบเรียงสลับระนาบเดียว ปลายและโคนแหลม เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ผลสุกสีดำ กลีบเลี้ยงแฉกลึกถึงโคน เรียงซ้อนเหลื่อม (ภาพ: เขาปู่เขาย่า พัทลุง - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Ng, F.S.P. (2002). Ebenaceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 4: 47-48.

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand. Vol. 2(4): 305.