สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มะพลับไข่นก
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Diospyros apiculata Hiern

Ebenaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 7 ม. มีขนหยาบยาวตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนกลมหรือเว้าตื้น แผ่นใบด้านบนมีขนสั้นนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น ก้านใบยาว 4-5 มม. ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4-5 กลีบ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ กลีบเลี้ยงแฉกลึกเกือบจรดโคน ยาวประมาณ 5 มม. ดอกคล้ายรูปดอกเข็ม ยาว 0.8-1 ซม. กลีบดอกแฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 6-12 อัน ไม่มีที่เป็นหมันในดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ รังไข่มี 4 ช่อง มีขนคล้ายไหม เป็นหมันในดอกเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน มีขนคล้ายไหม ผลรูปรีกว้างเกือบกลมหรือรูปไข่แคบ ๆ ยาว 1.5-2 ซม. สุกสีแดง ไร้ก้าน กลีบเลี้ยงแยกจรดใกล้โคน รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ยาวได้ถึง 1 ซม. มีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้าน เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่ลาว และคาบสมุทรมลายู ในไทยกระจายห่าง ๆ ยกเว้นภาคเหนือ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

มะพลับไข่นก: มีขนหยาบยาวทั่วไป กลีบเลี้ยงแยกจรดใกล้โคน ปลายเรียวแหลม ปลายผลมีติ่งแหลม (ภาพซ้าย: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา; ภาพขวา: บึงกาฬ - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2005). Two new species of Diospyros (Ebenaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 33: 158.

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 334, 376.