สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้านดอกขาว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia philippinensis Rolfe

Dilleniaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-25 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม โคนมน ขอบจักตามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น ก้านใบยาว 3-5 ซม. มีปีกกว้างได้ถึง 1.2 ซม. ร่วงเร็ว ช่อดอกแบบช่อกระจะ ส่วนมากมี 1-2 ดอก แกนช่อยาว 5-15 ซม. กลีบเลี้ยงรูปกลม คู่นอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.8 ซม. 3 กลีบในยาว 2-2.5 ซม. ดอกสีขาว กลีบบาง รูปไข่ ยาว 4-7 ซม. เกสรเพศผู้สีม่วงอมน้ำตาล วงนอกยาวประมาณ 1 ซม. วงในสุดพับงอ ยาว 1.5-2.3 ซม. มี 10-12 คาร์เพล ยาว 7-9 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.7 ซม. ผลสดไม่แตก กลมแป้น กว้าง 5-6 ซม. ยาว 4-5 ซม. แต่ละคาร์เพลมี 1-4 เมล็ด เมล็ดมีเยื่อหุ้มบาง ๆ

มีถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์ เป็นไม้ประดับ เนื้อในผลใช้ทำแยม มีสรรพคุณแก้ไอ เปลือกให้สีย้อมสีแดง

ชื่อสามัญ  Philippines simpoh

ส้านดอกขาว: ก้านใบมีปีกกว้าง ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-2 ดอก ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีม่วงอมน้ำตาล มี 10-12 คาร์เพล ผลมีกลีบเลี้ยงสดหุ้ม (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 95-103.

Hoogland, R.D. (1951). Dilleniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 101-103, 154-174.