สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โก้งที่
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

กะเปล่า
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

พลูสะบาด
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

ส้านเต่า
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

ส้านเตี้ย
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดินส้านดิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น บางครั้งสูงได้ถึง 15 ม. มีขนยาวหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ขอบใบ และก้านดอก ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 17-25 ซม. ปลายแหลมหรือกลม โคนแหลม ขอบจักซี่ฟัน เส้นแขนงใบข้างละ 30-40 เส้น ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1.5-4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบบาง รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 2.5-3 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 0.8-1 ซม. มี 5-7 คาร์เพล ยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ไม่แตกอ้าออก เมล็ดไม่มีเยื่อหุ้ม

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่ออื่น   กะเปล่า (มอญ-กาญจนบุรี); โก้งที่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); พลูสะบาด (เขมร-สุรินทร์); ส้านดิน (ภาคกลาง); ส้านเต่า, ส้านทุ่ง (สุราษฎร์ธานี); ส้านเตี้ย (ปราจีนบุรี, ตราด); ส้านน้อย (พิษณุโลก); ส้านบาด (นครราชสีมา)

ส้านดิน: ขึ้นเป็นกอหนาแน่น ตามที่โล่ง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ดอกออกเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่ง มี 5-7 คาร์เพล (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 95-103.

Hoogland, R.D. (1951). Dilleniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 101-103, 154-174.

ส้านทุ่ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

ส้านน้อย
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน

ส้านบาด
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia hookeri Pierre

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านดิน