สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดอกกระดิ่ง
วันที่ 28 กันยายน 2559

Didymocarpus aureoglandulosus C. B. Clarke

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ขึ้นบนหินหรืออิงอาศัย มีเหง้า ลำต้นสั้น มีขนหยาบหนาแน่นตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบออกที่โคนต้น รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 9-23 ซม. โคนเบี้ยว ก้านยาว 2-9 ซม. ใบในฤดูแล้งขนาดเล็ก ก้านสั้น ช่อดอกออกระหว่างใบ ก้านช่อยาว 10-16 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 3-5 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.8 ซม. กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน รูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. ดอกรูปแตร สีม่วงอ่อน ด้านในมีปื้นสีน้ำตาลแดง หลอดกลีบยาวประมาณ 2.5 ซม. กลีบบนขนาดเล็กกว่า กลีบล่างรูปกลม ยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือจุดกึ่งกลางหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 มม. ช่วงบนมีขนต่อม อับเรณูเกลี้ยง จานฐานดอกรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3 มม. รังไข่มีขนสั้น ผลรูปแถบ ยาวประมาณ 4.5 ซม.

พบที่อินเดีย พม่า และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ และน่าน ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1500-1700 เมตร

ดอกกระดิ่ง: ใบออกที่โคนต้น มีขนหยาบหนาแน่นทั่วไป ดอกรูปแตร กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน ดอกสีม่วงอ่อน ด้านในมีปื้นสีน้ำตาลแดง (ภาพ: แม่ออน เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Nangngam, P. and J.F. Maxwell. (2013). Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 65(2): 185-225.