สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แฮ้งของ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze

Asteraceae

ดูที่ สาบแฮ้ง

ผักชีดอย
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze

Asteraceae

ดูที่ สาบแฮ้งสาบแฮ้ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze

Asteraceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. มีขนสั้นนุ่มหรือขนสากตามลำต้น กิ่ง และแผ่นใบ ใบเรียงเป็นกระจุกที่โคน เรียงเวียนบนต้น รูปรี รูปไข่ รูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ใบช่วงโคนมักจักเป็นพูตื้น ๆ หรือลึก 1-2 คู่ ยาว 1-12 ซม. โคนเรียวสอบ ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 1-3.5 ซม. เป็นปีกแคบ ๆ ใบช่วงปลายกิ่งขนาดเล็ก ก้านสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นแยกแขนง ช่อกระจุกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. ก้านช่อยาวได้ถึง 3 ซม. ใบประดับเรียง 2 วง รูปขอบขนาน ยาว 1-1.5 มม. ปลายแหลม ขอบจักชายครุย ฐานช่อดอกรูปกลมแป้น ดอกวงนอกเพศเมีย สีขาวเรียงหลายชั้น หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 0.5 มม. ปลายจัก 2 พู มีต่อมกระจาย ดอกวงในสมบูรณ์เพศ สีเขียวอมเหลือง หลอดกลีบสั้น ปลายแยกเป็น 4 แฉก เรียวแคบ มีต่อมกระจาย ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปขอบขนาน โคนเรียวแคบ ขอบเป็นสัน ยาวประมาณ 1 มม. มีต่อมกระจาย ไม่มีแพปพัสหรือมีขนแข็งสั้น ๆ 1-3 อัน

พบในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบกระจายแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบเขา ชายป่า หรือทุ่งหญ้า ความสูง 500-2500 เมตร มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้อาเจียน

สกุล Dichrocephala L’Hér. ex DC. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Asteroideae เผ่า Astereae มีประมาณ 4 ชนิด พบในแอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dichroos” สองสี และ “kephale” ช่อกระจุกแน่น ตามลักษณะของช่อกระจุกแน่นที่ดอกมีสองสี

ชื่อพ้อง  Hippia integrifolia L. f., Dichrocephala latifolia (Lam.) L’Hér. Ex DC.

ชื่ออื่น   ผักชีดอย (ภาคเหนือ); สาบแฮ้ง, แฮ้งของ (เพชรบุรี)

สาบแฮ้ง: ใบช่วงปลายกิ่งขนาดเล็ก ช่อกระจุกแน่นแยกแขนง ดอกวงนอกสีขาว ดอกวงในสีเขียวอมเหลือง (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y. and L. Brouillet. (2011). Asteraceae (Dichrocephala). In Flora of China Vol. 20-21: 550-551.