สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุหรงภูหลวง
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Dasymaschalon echinatum Jing Wang & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. มีขนประปรายตามกิ่งอ่อน ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 8-19 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนเว้าตื้น แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมกว้าง ยาวประมาณ 2.5 มม. ดอกสีชมพูอมแดง กลีบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 4 ซม. ไม่บิดเวียน คอดเว้าประมาณกึ่งหนึ่ง เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2.5 มม. รยางค์ที่ปลายอับเรณูตัด เกลี้ยง ผลย่อยมีได้ถึง 11 ผล ก้านช่อผลยาว 1-2 ซม. ผลย่อยรูปทรงกระบอก ยาว 2-3 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนประปราย ก้านยาว 4-5 มม. มี 2-6 เมล็ด

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูหลวง จังหวัดเลย และภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 200-1500 เมตร คล้ายกับบุหรง D. dasymaschalum (Blume) I. M. Turner ที่กลีบดอกบิดเวียน พบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้

บุหรงภูหลวง: ปลายใบแหลมหรือมน โคนเว้าตื้น แผ่นใบเกลี้ยง ดอกสีชมพูอมแดง กลีบไม่บิดเวียน คอดเว้าประมาณกึ่งหนึ่ง (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ; ภาพซ้าย - โสมนัสสา แสงฤทธิ์, ภาพขวา - นันทวรรณ สุปันตี)

เอกสารอ้างอิง

Wang, J., P. Chalermglin and R.M.K. Sauders. (2009). The genus Dasymaschalon (Annonaceae) in Thailand. Systematic Botany 34(2): 252-265.