สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระดังงาเขา
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Dasymaschalon dasymaschalum (Blume) I. M. Turner

Annonaceae

ดูที่ บุหรงบุหรง
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Dasymaschalon dasymaschalum (Blume) I. M. Turner

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนประปรายตามกิ่งอ่อน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 9-25 ซม. โคนเว้าตื้น ๆ ก้านใบยาว 2-7 มม. ก้านดอกยาว 1-7 ซม. กลีบเลี้ยงหนา รูปสามเหลี่ยม ยาว 1.5-4 มม. ดอกสีเหลืองครีมหรือสีชมพู กลีบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 3-8 ซม. บิดเวียน ปลายเรียวแหลม โคนคอดเว้า เกสรเพศผู้ยาว 2-3.5 มม. ผลย่อยมี 7-24 ผล มีขนประปราย ก้านช่อผลยาว 1-7 ซม. ผลย่อยรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-4.5 ซม. ก้านผลย่อยยาว 0.4-1.8 ซม. มี 1-6 เมล็ด

พบที่หมู่เกาะอันดามันของอินเดีย พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และชวา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Dasymaschalon blumei Finet & Gagnep., D. dasymaschalum (Blume) I. M. Turner var. blumei Hook. f. & Thomson

ชื่อสามัญ  Malayan Annona

ชื่ออื่น   กระดังงาเขา (สุราษฎร์ธานี); บุหรง (กรุงเทพฯ)

บุหรง: แผ่นใบด้านล่างมีนวล กลีบดอกเรียงติดกัน บิดเวียนเล็กน้อย คอดเว้าที่โคน ผลย่อยรูปทรงกระบอก คอดตามเมล็ด (ภาพ: น้ำตกหม่อมจุ้ย พัทลุง - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Wang, J., P. Chalermglin and R.M.K. Sauders. (2009). The genus Dasymaschalon (Annonaceae) in Thailand. Systematic Botany 34(2): 252-265.