สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุหรง  สกุล
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Dasymaschalon (Hook. f. & Thomson) Dalla Torre & Harms

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น พบน้อยที่รอเลื้อย ใบเรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบด้านล่างมักมีนวล ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ แผ่นกลีบหนา เรียงวงเดียวจรดกัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ปลายแกนอับเรณูมีรยางค์แหลม ตัด หรือกลม คาร์เพลจำนวนมาก รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ผลกลุ่ม ผลย่อยมี 3-50 ผล สุกสีเหลืองหรือแดง แต่ละผลย่อยมี 1-7 เมล็ด คอดตามเมล็ด เมล็ดมีขั้ว

สกุล Dasymaschalon เคยอยู่ภายใต้สกุล Desmos Lour. sect. Dasymaschalon มีประมาณ 30 ชนิด ส่วนมากพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะคาบสมุทรมลายูและไทย ในไทยมี 12 ชนิด ส่วนสกุล Desmos กลีบดอกมีี 6 กลีบ เรียง 2 วง ปลายกลีบไม่เชื่อมติดกัน ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “dasys” ขนหนา และ “maschale” ซอกหรือรูกลวง หมายถึงกลีบดอกเชื่อมติดกัน มีช่องกลวง มีขนประปรายหรือหนาแน่น


เอกสารอ้างอิง

Wang, J., P. Chalermglin and R.M.K. Sauders. (2009). The genus Dasymaschalon (Annonaceae) in Thailand. Systematic Botany 34(2): 252-265.