สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หมี่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Daphniphyllum pierrei Hance

Daphniphyllaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน แกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 9-25 ซม. ปลายแหลมหรือมน มีติ่งแหลมสั้น ๆ โคนรูปลิ่ม มักเบี้ยว ก้านใบยาว 1-6 ซม. ช่อดอกยาว 3-5 ซม. ดอกเพศผู้คล้ายดอกเพศเมีย ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. ในดอกเพศเมียยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. ติดทน เกสรเพศผู้มีประมาณ 12 อัน ปลายเชื่อมติดกัน ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลรูปรี ยาว 1-1.2 ซม. สุกสีดำ ผลแห้งมีปุ่มขรุขระ

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกที่อุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครพนม ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 100-200 เมตร

ชื่อพ้อง  Daphniphyllum majus Müll. Arg. Var. pierrei (Hance) T. C. Huang

หมี่: ใบเรียงหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ปลายแหลมหรือมน มีติ่งแหลมสั้น ๆ ก้านใบสีแดงเรื่อ ๆ (ภาพ: นครพนม - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Harwood, B. (2011). Daphniphyllaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 4-7.

Min, T. and K. Kubitzki. (2008). Daphniphyllaceae. In Flora of China Vol. 11: 315.