สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กล้วยกบ
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Cyrtandra wallichii (C. B. Clarke) B. L. Burtt

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่มเตี้ย ส่วนมากสูง 30-60 ซม. มีขนสั้นสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบรูปใบหอกกลับ ยาว 17-33 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยถี่ โคนสอบเรียว แผ่นใบด้านบนย่น มีขนประปราย ไร้ก้าน ก้านช่อดอกและก้านดอกสั้น ใบประดับสีเขียวหรือม่วงแดงหรืออมเขียวเชื่อมติดกันคล้ายรูปถ้วยที่ขอบด้านเดียว แผ่นใบประดับรูปไข่กว้าง ยาว 1-2 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ด้านนอกมีตุ่มหนาแน่น ย่น กลีบเลี้ยงสีเดียวกับใบประดับ หลอดกลีบยาว 1-1.5 ซม. ปลายแยก 2 แฉก รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 5 มม. ปลายเรียวแหลม ดอกสีขาว โคนมีจุดหรือแถบสีม่วงแดง หลอดกลีบดอกยาว 1.5-2 ซม. ด้านนอกมีขนคล้ายไหมสีน้ำตาลหนาแน่น กลีบรูปไข่ ยาว 4-7 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 ซม. ก้านชูอับเรณูคดงอ อันที่เป็นหมันยาว 1-2 มม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.2-2.5 ซม. ติดเป็นกระจุก 2-5 ฝัก ผิวมีตุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยกระแต, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามริมลำธารหรือโขดหินในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Cyrtandra decurrens de Vriese var. wallichii C. B. Clarke

ชื่ออื่น   ปโยธรา (ทั่วไป)

กล้วยกบ: มีขนสั้นสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามลำต้น แผ่นใบด้านบนย่น ใบประดับเชื่อมติดกันคล้ายรูปถ้วยที่ขอบด้านเดียว ขอบจักฟันเลื่อย ดอกสีขาว โคนมีแถบสีม่วงแดง ผลรูปทรงกระบอก ติดเป็นกระจุก (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Bramley, G.L.C., A. Weber and Q.C.B. Cronk. (2004). The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in Peninsular Malaysia and Singapore. Edinburgh Journal of Botany 60(3): 331-360.

Burtt, B.L. (2001). Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 90.

ปโยธรา
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Cyrtandra wallichii (C. B. Clarke) B. L. Burtt

Gesneriaceae

ดูที่ กล้วยกบ