สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักนมหิน1
วันที่ 30 มกราคม 2560

Cyrtandra pendula Blume

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก มีขนสีน้ำตาลแดงตามยอดอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง กลีบเลี้ยงและหลอดกลีบดอกด้านนอก ใบตรงข้ามลดรูปเป็นเกล็ด คล้ายเรียงเวียน รูปไข่หรือรูปรีกว้าง ยาว 8-23 ซม. โคนเว้ารูปหัวใจหรือกลม ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 8-25 ซม. ก้านช่อดอกยาว 4-5 ซม. หรือยาวได้ถึง 20 ซม. ห้อยลง ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงสีม่วง หลอดกลีบยาว 1.3-1.5 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยมยาวประมาณ 3 มม. ดอกสีขาวครีม ปากหลอดกลีบด้านล่างมีจุดสีม่วงแดง หลอดกลีบยาวประมาณ 4 ซม. 2 กลีบบนรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. 3 กลีบล่างขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. เกสรที่เป็นหมันยาว 2-3 มม. เกสรเพศเมียยาว 2.5-4 ซม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมีขนสั้น ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-3 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยกระแต, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา และภาคใต้ของไทย ขึ้นริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ผักนมหิน: ใบคล้ายเรียงเวียน ก้านใบยาว ช่อดอกห้อยลง กลีบดอกคล้ายรูปปากเปิด ปากหลอดกลีบดอกด้านล่างมีจุดสีม่วงแดง ผลรูปทรงกระบอก เกสรเพศเมียติดทน (ภาพ: ฮาลา-บาลา นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Bramley, G.L.C., A. Weber and Q.C.B. Cronk. (2004). The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in Peninsular Malaysia and Singapore. Edinburgh Journal of Botany 60(3): 347-349.