สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปรงหนู
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill

Cycadaceae

ปรงมีลำต้นใต้ดินหรือโผล่เหนือพื้นดินสั้น ๆ มี 2-5 ใบ ใบยาว 0.9-1.5 ม. ก้านใบยาว 3.5-14 ซม. มีหนามเกินกึ่งหนึ่งถึงตลอดก้านใบ ก้านใบย่อยสั้น ปลายใบแหลมยาวไม่เป็นหนาม โคนเพศผู้รูปกระสวยแคบ ยาว 15-20 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 1.2-1.4 ซม. ไม่แข็ง ปลายไม่มีหนาม ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 7-12 ซม. มีขนสั้นนุ่ม แผ่นใบรูปไข่ ขอบจักซี่หวี 10-14 ซี่ ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายเป็นหนามยาวเท่า ๆ ซี่หวี ออวุลมี 2 เม็ด เมล็ดยาว 2-2.5 ซม.

พบที่พม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือ และที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา คล้ายกับ C. micholitzii Dyer ที่ลำต้นอยู่ใต้ดิน แต่ใบเป็นแบบขนนก 2 ชั้น พบในจีนตอนใต้และเวียดนาม

ชื่อพ้อง  Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna Smitinand

ปรงหนู: ลำต้นใต้ดิน โคนเพศผู้รูปกระสวยแคบ ใบสร้างอับไมโครสปอร์ปลายไม่มีหนาม (ภาพ: เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and D.W. Stevenson. (1999). Cycadaceae. In Flora of China Vol. 4: 4.

Hill, K.D. and D.W. Stevenson. (1998-2006). The Cycad pages. http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/PlantNet/cycad/

Hill, K.D. and S.-L. Yang. (1999). The genus Cycas (Cycadaceae) in Thailand. Brittonia 51: 48-73.

de Laubenfels, D.J. and F. Adema. (1998). A taxonomic revision of the genera Cycas and Epicycas gen. nov. (Cycadaceae). Blumea 43: 351-400.

Smitinand, T. (1972). Cycadaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 185-192.