สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปรงเท้าช้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas elephantipes A. Lindstr. & K. D. Hill

Cycadaceae

ปรงลำต้นสูงได้ถึง 3 ม. โคนต้นแบนหนา เปลือกแตกเป็นคอร์กและร่องลึก ใบยาว 1-1.6 ม. ก้านใบยาว 20-45 ซม. มีหนามประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่งของความยาวก้านใบ ใบย่อยปลายแหลมเป็นหนาม โคนเพศผู้รูปไข่แคบ ยาว 30-55 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 4-5 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 1.5-3 ซม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาวได้ถึง 20 ซม. มีขนสั้นนุ่ม แผ่นใบรูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 12 ซม. ขอบจักซี่หวี ยาวประมาณ 4.5 ซม. ปลายเป็นหนามแหลม ยาวประมาณ 5.5 ซม. ออวุลมี 2-4 เม็ด เมล็ดยาวประมาณ 3.5 ซม. ผนังด้านในมีชั้นใย

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกที่ชัยภูมิ ขึ้นตามสันเขาที่เป็นทุ่งหญ้าในป่าเต็งรัง คล้าย C. pachypoda K. D. Hill ใบและโคนเพศผู้ใหญ่กว่า ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาวกว่า

ชื่อสามัญ  Elephant foot sago

ชื่ออื่น   ปรงชัยภูมิ, ปรงเท้าช้าง (ทั่วไป)

ปรงเท้าช้าง: โคนลำต้นแบน เปลือกหนาเป็นคอร์ก แผ่นใบสร้างอับเมกะสปอร์รูปไข่กว้าง ขอบจักซี่หวี ปลายเป็นหนาม (ภาพ: หนองบัวระเหว ชัยภูมิ - อ้อพร เผือกคล้าย)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and D.W. Stevenson. (1999). Cycadaceae. In Flora of China Vol. 4: 4.

Hill, K.D. and D.W. Stevenson. (1998-2006). The Cycad pages. http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/PlantNet/cycad/

Hill, K.D. and S.-L. Yang. (1999). The genus Cycas (Cycadaceae) in Thailand. Brittonia 51: 48-73.

de Laubenfels, D.J. and F. Adema. (1998). A taxonomic revision of the genera Cycas and Epicycas gen. nov. (Cycadaceae). Blumea 43: 351-400.

Smitinand, T. (1972). Cycadaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 185-192.

ปรงชัยภูมิ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas elephantipes A. Lindstr. & K. D. Hill

Cycadaceae

ดูที่ ปรงเท้าช้าง