สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเจียวเหลืองแดง
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Curcuma bicolor Mood & Larsen

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. เหง้าขนาดเล็ก มีขนยาวตามก้านใบ ก้านช่อดอก และดอก ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 20-35 ซม. โคนเว้าตื้นคล้ายรูปหัวใจ ก้านใบยาว 10-23 ซม. ช่อดอกออกที่โคน ก้านช่อสั้น ช่อดอกยาว 7-11 ซม. ใบประดับสีเดียวกัน สีส้มเขียวอมขาว รูปไข่ ยาว 3-4 ซม. แต่ละใบประดับมีได้ถึง 4 ดอก ดอกสีเหลืองแดง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 4 ซม. กลีบบนและกลีบข้างรูปใบหอก ยาว 1.8-2 ซม. กลีบปากรูปไวโอลิน กว้างและยาวได้ถึง 2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปรี ยาวประมาณ 1.7 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 8 มม. อับเรณูมีเดือย รูปนิ้วมือสั้น ๆ

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นริมลำธารในป่าเบญจพรรณ ความสูงประมาณ 750 เมตร

กระเจียวเหลืองแดง: โคนใบเว้าตื้น ช่อดอกออกที่โคน ใบประดับสีเดียวกัน ดอกสีเหลืองแดง กลีบปากรูปไวโอลิน อับเรณูมีเดือยรูปนิ้วมือสั้น ๆ (ภาพ: ระนอง - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Mood, J. and K. Larsen. (2001). New Curcumas from South-east Asia. New Plantsman 8(4): 210-211.

Škorničková, J. and M. Sabu. (2005). (2005). Curcuma roscoeana Wall. (Zingiberaceae) in India. Gardens’ Bulletin Singapore 57 (Suppl.): 187-198.

Škorničková, J. O. Šída, E. Záveská and K. Marhold. (2015). History of infrageneric classification, typification of supraspecific names and outstanding transfers in Curcuma (Zingiberaceae). Taxon 64(2): 362-373. http://dx.doi.org/10.12705/642.11