สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปล้าภูวัว
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton poomae Esser

Euphorbiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. สิ่งปกคลุมหนาแน่นตามกิ่งอ่อน หูใบ แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก ดอก และผล หูใบยาว 0.8-1.2 ซม. ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 15-28 ซม. โคนมนคล้ายรูปหัวใจแคบ ๆ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นสีเงินหนาแน่นและมีขนสีน้ำตาลแดงกระจาย ต่อมติดด้านโคนข้างเส้นกลางใบ ช่อดอกมีหลายช่อ ยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกเพศเมียมี 2-7 ดอก ใบประดับยาว 1-1.5 มม. ไม่มีต่อม ดอกเพศผู้ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอกขอบมีขนครุย เกสรเพศผู้มีประมาณ 10 อัน ดอกเพศเมียก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ไม่มีกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียแยกกัน ยอดเกสรยาว 2-3 มม. ผลรูปรีกว้าง ยาว 1.5-1.7 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าดิบแล้ง ความสูง 200-300 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามชื่อ ดร.ราชันย์ ภู่มา ผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ

เปล้าภูวัว: โคนมนคล้ายรูปหัวใจแคบ ๆ ขอบเรียบ สิ่งปกคลุมสีน้ำตาลแดงกระจาย ช่อดอกมีหลายช่อ ดอกเพศเมียไม่มีกลีบดอก (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J.(2017). The correct name of Croton roxburghii N.P.Balakr., nom. Illeg. (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 25-28.

Esser, H.-J. (2005). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 189-226.

Esser, H.-J. (2002). Croton poomae (Euphorbiaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 30: 1.

Esser, H.-J. and K. Chayamarit. (2001). Two new species and a new name in Thai Croton (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 55-56.