สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เซ่งเค่คัง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง

เปล้าใหญ่
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวงเปล้าหลวง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. สิ่งปกคลุมหนาแน่นตามกิ่งอ่อนและก้านดอก หูใบยาวประมาณ 2 มม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 10-32 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ต่อมติดที่โคนเส้นกลางใบด้านล่าง ก้านใบยาว 1-5 ซม. ช่อดอกมีหลายช่อ ยาว 10-35 ซม. ดอกเพศเมียมี 10-23 ดอก ใบประดับยาว 1-3 มม. โคนมีต่อมคู่ ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 2.5-5 มม. กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 2.5-3 มม. กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ 10-12 อัน ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 2-4 มม. ในผลยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 2.5-3 มม. มีขนหนาแน่น ไม่มีกลีบดอกหรือลดรูป ก้านเกสรเพศเมียแยกกัน ยอดเกสรยาว 3-4 มม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. มีขนสั้นนุ่มประปราย

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยกระจายพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่ออื่น   ควะวู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); เซ่งเค่คัง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); เปล้าหลวง (ภาคเหนือ); เปล้าใหญ่ (ภาคกลาง); เปาะ (กำแพงเพชร); สะกาวา, ส่ากูวะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ห้าเยิ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

เปล้าหลวง: ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบมีสีส้มก่อนร่วง ช่อดอกมีหลายช่อ ผลรูปกลม (ภาพซ้ายบน: วังน้ำเขียว นครราชสีมา - สุคิด เรืองเรื่อ; ภาพซ้ายล่าง: ไทยประจัน ราชบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพขวา: ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J.(2017). The correct name of Croton roxburghii N.P.Balakr., nom. Illeg. (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 25-28.

Esser, H.-J. (2005). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 189-226.

Esser, H.-J. (2002). Croton poomae (Euphorbiaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 30: 1.

Esser, H.-J. and K. Chayamarit. (2001). Two new species and a new name in Thai Croton (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 55-56.

เปาะ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง

ควะวู
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง

สกาวา
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง

ส่ากูวะ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง

ห้าเยิ่ง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton mangelong Y. T. Chang

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้าหลวง