สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปล้าน้อย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton decalvatus Esser

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม หูใบยาว 2-4 มม. ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 12-30 ซม. โคนแหลมมน คล้ายรูปหัวใจตื้น ๆ ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ ต่อมติดที่โคนข้างเส้นกลางใบด้านล่าง ก้านใบยาว 0.4-1.6 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. ก้านดอกยาว 2-3.5 มม. ดอกเพศเมียจำนวนมาก ใบประดับยาว 3-5 มม. ดอกเพศผู้กลีบเลี้ยงและกลีบดอกยาวประมาณ 2.5 มม. เกสรเพศผู้มีประมาณ 12 อัน ดอกเพศเมียกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 4 มม. ไม่มีกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียแยกกัน ยาวประมาณ 4 มม. ยอดเกสรแยก 2 แฉกใกล้โคน ผลรูปรี โค้งเล็กน้อย ยาว 7-9 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-500 เมตร

เปล้าน้อย: C. decalvatus ใบรูปใบหอก ใบมีสีส้มก่อนร่วง ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ ดอกเพศเมียจำนวนมาก (ภาพ: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J.(2017). The correct name of Croton roxburghii N.P.Balakr., nom. Illeg. (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 25-28.

Esser, H.-J. (2005). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 189-226.

Esser, H.-J. (2002). Croton poomae (Euphorbiaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 30: 1.

Esser, H.-J. and K. Chayamarit. (2001). Two new species and a new name in Thai Croton (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 55-56.