สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ปังคี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Croton crassifolius Geiseler

Euphorbiaceae

ดูที่ พังคี

ฝ้ายน้ำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Croton crassifolius Geiseler

Euphorbiaceae

ดูที่ พังคีพังคี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Croton crassifolius Geiseler

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. มีขนกระจุกสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ช่อดอก และผล หูใบรูปเส้นด้าย ร่วงช้า ยาว 1-1.5 ซม. ขอบแหว่ง มีต่อมและขนสั้นนุ่ม ใบเรียงเวียนใกล้ปลายกิ่ง รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3.5-10 ซม. โคนมนหรือกลม ขอบจักฟันเลื่อย โคนมีต่อม 1-2 คู่ใกล้เส้นกลางใบ เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 1-2.2 ซม. ช่อดอกยาว 5-7 ซม. ดอกเพศเมียมี 2-5 ดอก ใบประดับคล้ายหูใบ ยาว 2-4 มม. ดอกเพศผู้ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2.5 มม. กลีบดอกยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้มี 12-15 อัน ดอกเพศเมียเกือบไร้ก้าน ขยายในผลยาวได้ถึง 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 4-5 มม. ไม่มีกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-4 มม. แยก 2 แฉก 2 ครั้ง ผลยาว 8-9 มม. โค้ง เมล็ดมีจุกขั้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เปล้า, สกุล)

พบที่พม่า จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ที่โล่ง ความสูง 100-850 เมตร รากมีสรรพคุณแก้ท้องเสีย บิด และคออักเสบ

ชื่ออื่น   ปังคี (เชียงใหม่); ฝ้ายน้ำ (อุบลราชธานี); พังคี

พังคี: มีขนกระจุกสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ และช่อดอก ดอกเพศเมียไม่มีกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก 2 ครั้ง (ภาพ: อำนาจเจริญ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J. and P.C. van Welzen. (2002). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 193-195.

Li, B. and H.-J. Esser. (2008). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of China Vol. 11: 261.

พังคีน้อย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Croton crassifolius Geiseler

Euphorbiaceae

ดูที่ พังคี