สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปล้า
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton argyratus Blume

Euphorbiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. สิ่งปกคลุมหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง กลีบเลี้ยง และผล หูใบยาว 2.5-5 มม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 14-20 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นสีเงินหนาแน่น ต่อมติดที่โคนใบ ช่อดอกยาว 12-25 ซม. ดอกเพศเมียมี 7-12 ดอก ใบประดับยาว 1-2 มม. ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 3.5 มม เกสรเพศผู้ 10-12 อัน ดอกเพศเมียก้านดอกขยายในผล กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 4-5 มม. ไม่มีกลีบดอกหรือลดรูปเป็นเกล็ด ก้านเกสรเพศเมียแยกจรดโคน ยอดเกสรเพศเมียยาว 3-4 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 ซม.

พบในภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และภาคใต้ของไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ที่โล่งริมลำธาร หรือสวนยางพารา ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่ออื่น   เปล้า, เปล้าเงิน, ไม้ลอด (ภาคใต้)

เปล้า: แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นสีเงินหนาแน่น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ก้านดอกเพศเมียขยายในผล (ภาพ: นราธิวาส; ภาพช่อดอก - มานพ ผู้พัฒน์, ภาพผล - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J.(2017). The correct name of Croton roxburghii N.P.Balakr., nom. Illeg. (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 25-28.

Esser, H.-J. (2005). Euphorbiaceae (Croton). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 189-226.

Esser, H.-J. (2002). Croton poomae (Euphorbiaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 30: 1.

Esser, H.-J. and K. Chayamarit. (2001). Two new species and a new name in Thai Croton (Euphorbiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 55-56.

เปล้าเงิน
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton argyratus Blume

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้า

ไม้ลอด
วันที่ 30 มกราคม 2560

Croton argyratus Blume

Euphorbiaceae

ดูที่ เปล้า