สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กุ่ยฉ่องบ้าง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Hypericaceae

ดูที่ ติ้วเกลี้ยง

ขี้ติ้ว
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Hypericaceae

ดูที่ ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Hypericaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. ลำต้นและกิ่งเรียบ เกลี้ยง มักมีหนาม ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3–12 ซม. แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2–5 มม. ปลายมน แหลม หรือแหลมยาว โคนรูปลิ่ม ช่อดอกมี 1–5 ดอก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1–3 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 5–7 มม. ปลายมน มีต่อมเป็นริ้วกระจาย ดอกสีชมพูอมแดงหรือส้ม กลีบรูปไข่กลับ ยาว 0.5–1 ซม. มีต่อมกระจาย ปลายกลม ไม่มีเกล็ด มัดเกสรเพศผู้ยาว 4–8 มม. ระหว่างมัดมีเกล็ดหนารูปลิ้นสีเหลือง ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลรูปรี ยาว 0.8–1.2 ซม. กลีบเลี้ยงหุ้มเกินกึ่งหนึ่ง เมล็ดยาว 6–8 มม. รวมปีก

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และฟลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นในปาผลัดใบและไม่ผลัดใบ ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร ผลอ่อนเป็นเครื่องเทศใช้ปรุงอาหาร รากและกิ่งมีสรรพคุณแก้ไอ ท้องเสีย ใบอ่อนใช้ชงแทนใบชา

ชื่อพ้อง  Hypericum cochinchinense Lour.

ชื่อสามัญ  Yellow cow wood

ชื่ออื่น   กุ่ยฉ่องบ้าง (กะเหรี่ยง-ลำปาง); ขี้ติ้ว, ติ้วเกลี้ยง, ติ้วใบเลื่อม (ภาคเหนือ)

ติ้วเกลี้ยง: ลำต้นและกิ่งเรียบ เกลี้ยง ช่อดอกมี 1–5 ดอก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ระหว่างมัดเกสรเพศผู้มีเกล็ดหนารูปลิ้นสีเหลือง กลีบเลี้ยงหุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง (ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Li, X.W., J. Li and P. Stevens. (2007). Clusiaceae (Cratoxylum). In Flora of China Vol. 13: 36.

Robson, N.K. (1974). Hypericaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 4–14.

ติ้วใบเลื่อม
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Hypericaceae

ดูที่ ติ้วเกลี้ยง