สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คำแนคำแล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจาย

คำแล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจาย

คำแฮ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจาย

ดาวเรืองพม่า
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจายดาวกระจาย
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 ม. ใบประกอบ 2-3 ชั้น ยาว 4-20 ซม. กว้าง 2-8 ซม. ก้านใบยาว 2-5 ซม. ก้านดอกยาว 5-30 ซม. ริ้วประดับรูปเส้นด้าย ยาว 0.6-1 ซม. วงใบประดับเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 ซม. วงนอกรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 0.7-1 ซม. ขอบมีขนครุย วงในรูปใบหอก ยาว 1-1.3 ซม. ดอกวงนอกสีชมพูหรืออมม่วง กลีบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 0.5-1.5 ซม. ปลายจักตื้น ๆ 3 พู ดอกวงในรูปขอบขนาน ยาว 5-7 มม. ผลรูปกระสวย ยาว 1-3 ซม. มักมีขนสากช่วงโคนและขนแข็งช่วงปลายผล แพปพัสมี 2-3 อัน ยาว 3-5 มม.

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับ กินเป็นผักสลัด มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ บางครั้งเรียกว่าดาวเรืองพม่า

ชื่อสามัญ  Wild Cosmos

ชื่ออื่น   คำแนคำแล, คำแล, คำแฮ (ภาคเหนือ); ดาวเรือง, ดาวเรืองพม่า (กรุงเทพฯ); พอกอลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); สะลากุ้ง, หญ้าตีตุ้ด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

ดาวกระจาย: C. caudatus ใบประกอบ 2-3 ชั้น ปลายผลมีขนแข็ง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Kiger, R.W. (2006). Asteraceae (Cosmos). In Flora of North America. Vol. 21: 204. http://www.efloras.org

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

สะลากุ้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจาย

หญ้าตีตุ้ด
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cosmos caudatus Kunth

Asteraceae

ดูที่ ดาวกระจาย