สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แฉลบ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre

Connaraceae

ดูที่ ถอบแถบถอบแถบ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre

Connaraceae

ไม้เถาหรือไม้ต้นรอเลื้อย มีขนสั้นนุ่มตามช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบประกอบมี 5-7 ใบย่อย รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลม เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาว 3-4 มม. ดอกสีครีม มี 5 กลีบ รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 6-8 มม. มีต่อมกระจาย กลีบด้านในมีขนประปราย เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันที่โคน อันยาว 5 อัน ติดตรงข้ามกลีบเลี้ยง อันสั้น 5 อัน ติดตรงข้ามกลีบดอก เป็นหมัน ก้านชูอับเรณูมีขนและต่อมกระจาย มีคาร์เพลเดียว มีขนยาว ออวุลมี 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเบี้ยว ผลแตกแนวเดียว รูปรี เบี้ยว ยาว 2-3 ซม. ผิวด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนสั้นนุ่ม ส่วนมากมีเมล็ดเดียว มีเยื่อหุ้มสีเหลืองอมส้ม จัก 2 พู ย่น

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ ขึ้นตามชายป่า หรือชายทะเล ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Connarus L. มีประมาณ 80 ชนิด ส่วนใหญ่พบในอเมริกา แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมีประมาณ 6 ชนิด ต่างจากสกุลอื่น ๆ ที่มีคาร์เพลเดียว กลีบเลี้ยงไม่ขยายในผล คล้ายกับสกุลคำรอก Ellipanthus ที่ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกไม่มีต่อม และใบประกอบมีใบเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “konnaros” ต้นไม้ที่มีหนามชนิดหนึ่ง

ชื่อพ้อง  Tricholobus cochinchinensis Baill.

ชื่ออื่น   แฉลบ (ราชบุรี); ถอบแถบ (ภาคกลาง); น้ำร้อย (ชุมพร); หมาว่อ (หนองคาย)

ถอบแถบ: ใบประกอบปลายคี่ ช่อดอกและดอกมีขน กลีบดอกมีต่อม เกสรเพศผู้สั้น 5 อัน ยาว 5 อัน ผลแตกแนวเดียว เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีเหลืองอมส้ม จัก 2 พู ย่น (ภาพ: อากาศอำนวย สกลนคร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Vidal, J.E. (1972). Connaraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 130.

น้ำร้อย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre

Connaraceae

ดูที่ ถอบแถบ

หมาว่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre

Connaraceae

ดูที่ ถอบแถบ