สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือเขามวก
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Combretum pilosum Roxb. ex G. Don

Combretaceae

ดูที่ งวงชุ่มงวงชุ่ม
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Combretum pilosum Roxb. ex G. Don

Combretaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนหรือขนต่อมสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ กลีบเลี้ยง รังไข่ และผลอ่อน ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข่ ยาว 8-15.5 ซม. โคนเบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบยาว 2-5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือแยกแขนงสั้น ๆ ยาว 3-12.5 ซม. ออกชิดกันช่วงปลายกิ่ง ใบประดับรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 3.5-6.5 มม. ติดทน ดอกเรียงหนาแน่น หลอดกลีบเลี้ยงรูปกรวยแคบ ยาว 7-8 มม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดอกสีขาวหรืออมม่วง มี 5 กลีบ รูปไข่แคบ ยาว 3.5-5.5 มม. ปลายกลีบมน เกสรเพศผู้ยาว 1-1.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.5 ซม. ผลแห้งรูปรีเกือบกลม ยาว 2.2-2.8 ซม. มี 5 ปีก กว้าง 7.5-9.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สะแกนา, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า จีน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 100-800 เมตร ใบใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ราก ใช้ต้มแก้ไข้บิด

ชื่อพ้อง  Combretum insigne Van Heurck & Müll. Arg.

ชื่ออื่น   เครือเขามวก (หนองคาย); งวงชุ่ม (นครพนม); ตีนตั่งตัวแม่ (ลำปาง)

งวงชุ่ม: มีขนหรือขนต่อมสีน้ำตาลแดงกระจาย ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือแยกแขนงสั้น ๆ ดอกเรียงหนาแน่น ดอกสีขาวหรืออมม่วง เกสรเพศผู้ 10 อัน ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - นันทวรรณ สุปันตี)

เอกสารอ้างอิง

Nanakorn, W. (1986). The genus Combretum (Combretaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 16: 161-163.

ตีนตั่งตัวแม่
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Combretum pilosum Roxb. ex G. Don

Combretaceae

ดูที่ งวงชุ่ม