สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ขี้หมาแห้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ดูที่ ปอพราน

ปอขี้ตุ่น
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ดูที่ ปอพราน

ปอที
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ดูที่ ปอพราน

ปอปาน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ดูที่ ปอพรานปอพราน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ประมาณ 2 ม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล หูใบรูปรี ติดทน ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7-20 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเบี้ยว เว้าเป็นติ่ง ขอบจักฟันเลื่อยซ้อน เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 2-3 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ตามซอกใบ ยาว 2-3 ซม. แต่ละช่อกระจุกมี 1-4 ดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1 ซม. ในผล กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายแหลม ยาวกว่ากลีบดอกเล็กน้อย ดอกสีเหลืองสดมีจุดสีแดงแต้มทั่วไป มี 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. โคนมีต่อม เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกกัน รังไข่มีขนหนาแน่น ผลแห้งแตก รูปรีกว้างเกือบกลม มี 5 สันเป็นครีบ ยาว 2-2.5 ซม.

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน และชวา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

สกุล Colona Cav. เคยอยู่ภายใต้วงศ์ Tiliaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Grewioideae มีประมาณ 30 ชนิด ในไทยมี 7 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักสำรวจชาวอิตาลี Christopher Columbus (1446-1506) หรือ Cristóbal Colón ในภาษาสเปน

ชื่อพ้อง  Diplophractum auriculatum Desf.

ชื่ออื่น   ขี้หมาแห้ง (สุโขทัย); ปอขี้ตุ่น (อุตรดิตถ์); ปอที (อุบลราชธานี); ปอปาน (นครราชสีมา); ปอพราน (จันทบุรี, นครราชสีมา); ปอพาน (เชียงใหม่)

ปอพราน: ใบเรียงสลับระนาบเดียว หูใบติดทน โคนเบี้ยว เว้าเป็นติ่ง ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงยาวกว่ากลีบดอก เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกกัน ผลรูปรีกว้างเกือบกลม มี 5 ครีบ มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น (ภาพ: บุรีรัมย์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Tiliaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 67-68.

ปอพาน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Colona auriculata (Desf.) Craib

Malvaceae

ดูที่ ปอพราน