สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอื้องสายเสริต
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Coelogyne velutina de Vogel

Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเรียงชิดกัน รูปไข่แคบ ยาว 4.5-10 ซม. ใบรูปรีถึงรูปไข่กลับ ยาว 16-38 ซม. โคนสอบเรียว แผ่นใบบาง มีเส้นใบ 5-7 เส้น ก้านใบยาว 3-13 ซม. ช่อดอกออกจากต้นอ่อน ห้อยลง ยาวได้ถึง 70 ซม. ก้านช่อสั้น มีกาบหุ้มตาอ่อน แกนช่อยาว 20-60 ซม. ช่อดอกและก้านดอกมีขนกำมะหยี่สีน้ำตาลแดงหนาแน่น ปล้องยาว 1.5-3.5 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2.8 ซม. ปลายแหลมหรือมน ดอกสีขาวหรืออมส้ม กลีบเลี้ยงบนรูปรีแคบ ยาว 2.5-3.3 ซม. ปลายแหลม เส้นกลางด้านล่างมีสันโค้ง กลีบคู่ข้างคล้ายกลีบบน กลีบดอกยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง กลีบปากสีน้ำตาล จัก 3 พู รูปรี ยาว 2.2-2.6 ซม. พูกลางรูปไข่กว้าง ยาว 6-9 มม. มี 3 สัน ปลายแฉกลึก สันเรียวแคบ ขอบจัก ปลายมีสันคล้ายท้องเรือ 3-7 สัน เส้าเกสรยาว 1.6-2 ซม. มีปีกคล้ายถุงเรียวแคบจรดโคน ปลายจัก ก้านดอกรวมรังไข่ยาว 1-3.8 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เอื้องหมาก, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และทางภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช กระบี่ ปัตตานี ยะลา ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูง 800-1950 เมตร

เอื้องสายเสริต: ช่อดอกออกจากต้นอ่อน ห้อยลง ใบประดับรูปไข่กว้าง กลีบปากสีน้ำตาล จัก 3 พู พูกลางมี 3 สัน เรียวแคบ ขอบจัก ปลายมีสันคล้ายท้องเรือ 3-7 สัน (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

de Vogel, E.F. and H.Æ. Pedersen. (2014). Orchidaceae (Coelogyne). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 430-431.