สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงลัดดา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Codonoboea rugosa (Ridl.) C. L. Lim

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. ใบเรียงเวียนที่ยอด รูปใบหอกกลับ ยาวได้ถึง 30 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเรียวสอบจรดลำต้น ขอบจักซี่ฟัน 2 ชั้น ช่วงโคนจักลึก แผ่นใบด้านบนย่นตามเส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันไดคล้ายรูปสี่เหลี่ยม มีขนแข็งประปราย ด้านล่างมีขนตามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบจำนวนมาก ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ก้านดอกยาว 5-10 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 3 มม. มีขนสั้น ดอกสีม่วงอ่อน ๆ ยาวประมาณ 4.5 ซม. มีขนทั้งด้านในและด้านนอก ปากหลอดกลีบดอกมีขนและตุ่มหนาแน่น รังไข่มีขน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 4-7 ซม. มีขนสั้นนุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา นราธิวาส ขึ้นบนโขดหินที่โล่งหรือพื้นดินในป่าดิบชื้น ความสูง 100-1400 เมตร

ชื่อพ้อง  Henckelia rugosa (Ridl.) A. Weber

ม่วงลัดดา: ใบเรียงเวียน ขอบจักซี่ฟัน 2 ชั้น ใบด้านบนย่นตามแนวเส้นแขนงใบ ไร้ก้าน ผลรูปทรงกระบอก มีขนสั้นนุ่ม (ภาพดอก: เขาบรรทัด ตรัง, ภาพผล: น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ridley, H.N. (1923). Gesneriaceae. In Flora of the Malay Peninsula Vol. 2: 495-547.