สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วพรหมมินทร์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea pumila (Ridl.) C. L. Lim

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ทอดนอน ลำต้นสั้น มีไหลแยกออกด้านข้าง มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามยอด แผ่นใบทั้งสองด้าน มีประปรายตามช่อดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก และผล ใบเรียงชิดกันที่ปลายยอด รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4.5-7.5 ซม. ปลายกลมหรือแหลม เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ก้านใบยาว 1-4.5 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 4-6.5 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยงมีสีม่วงแดงแต้ม รูปไข่ ยาว 1.2-3 มม. ดอกสีขาวอมม่วงอ่อน ๆ ยาวประมาณ 2 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.5 ซม. มีขนสั้น ผลยาว 1.3-2.5 ซม. ผลอ่อนสีม่วงแดง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1400-1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Didymocarpus pumilus Ridl., Henckelia nana (Ridl.) A. Weber

แก้วพรหมมินทร์: ไม้ล้มลุกทอดนอน มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นแผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอกมีดอกเดียว (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Kiew, R. and C.L. Lim. (2011). Names and new combinations for peninsular Malasian species of Codonoboea Ridl. Gardens’ Bulletin Singapore 62(2): 268.