สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้านเต่า2
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Codonoboea platypus (C. B. Clarke) C. L. Lim

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุกมีเนื้อไม้ สูงได้ถึง 60 ซม. มีขนยาวหนาแน่นตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียนรอบโคนต้น รูปใบหอกกลับ ยาว 8-13 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวสอบจรดก้านใบ ขอบจักฟันเลื่อยถี่ แผ่นใบด้านบนนูนเป็นตุ่ม มีขนสาก ด้านล่างมักมีสีม่วงอมแดง เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบสั้นหรือเกือบไร้ก้าน ช่อดอกมี 1-5 ช่อ ออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 2.5-5 ซม. แต่ละช่อมีดอกเดียว ก้านดอกยาวประมาณ 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 2-4 มม. ดอกรูปแตร สีขาวหรืออมม่วง ยาว 3.5-4.5 ซม. มีขนประปราย กลีบบนขนาดเล็กกว่ากลีบล่าง ด้านล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว รังไข่มีขน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 4-10 ซม. โค้งเล็กน้อย มีขนสั้นนุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 100-900 เมตร

ชื่อพ้อง  Didymocarpus platypus C. B. Clarke, Henckelia platypus (C. B. Clarke) A. Weber

ส้านเต่า: ใบเรียงเวียน ขอบจักฟันเลื่อยถี่ ดอกรูปแตร ด้านล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว (ภาพ: ธารโต ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae (Henckelia platypus). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 98.