สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วอัคนี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea inaequalis (Ridl.) Kiew

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก แตกกิ่งต่ำ สูง 10-50 ซม. มีขนสั้นหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก มักเบี้ยว ยาว 2.5-8 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกมี 2-4 ดอก ก้านช่อยาว 2-3 ซม. ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. กลีบเลี้ยงโคนสีม่วงแดง รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 3-4 มม. ดอกสีขาวอมม่วงหรือชมพู ยาว 4.5-5 ซม.มีขนประปราย หลอดกลีบด้านในสีขาว มีตุ่มเล็ก ๆ รอบปากหลอดกลีบ ด้านล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-3.5 ซม. มีขนละเอียด ผลเหยียดตรง ยาว 3-5 ซม. มีขนประปราย(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่สงขลา และยะลา ขึ้นตามซอกหินหรือบนดินในป่าแคระตามยอดเขาที่มีหินโผล่ ความสูง 500-900 เมตร

ชื่อพ้อง  Didymocarpus inaequalis Ridl., Henckelia inaequalis (Ridl.) A. Weber

แก้วอัคนี: มีขนสั้นหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบทั้งสองด้าน ใบเรียงเวียน เบี้ยว ดอกสีขาวอมม่วงหรือชมพู ด้านล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว ผลเหยียดตรง (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 96.

Kiew, R. and C.L. Lim. (2011). Names and new combinations for peninsular Malasian species of Codonoboea Ridl. Gardens’ Bulletin Singapore 62(2): 263-264.