สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วน้ำค้าง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea hispida (Ridl.) Kiew

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-50 ซม. มีขนสากตามแผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3.5-11 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 7-12 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกมี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 7.5 ซม. ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาว 3-8 มม. ดอกสีขาว ยาว 2.5-3 ซม. ด้านนอกมีขนกระจาย ด้านในมีขนยาวและตุ่มประปราย มีปื้นสีเหลือง 2 แนว มีเส้นสีม่วงแดงแซม ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.3-1.8 ซม. มีขนหนาแน่น ผลยาว 3.5 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ยะลา ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1300-1400 เมตร

ชื่อพ้อง  Didymocarpus hispidus Ridl., Henckelia hispida (Ridl.) A. Weber

แก้วน้ำค้าง: ก้านใบสั้น ช่อดอกมี 1-3 ดอก กลีบเลี้ยงรูปแถบ กลีบดอกด้านในมีปื้นสีเหลือง 2 แนว มีเส้นสีม่วงแดงแซม (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 81-109.

Kiew, R. and C.L. Lim. (2011). Names and new combinations for peninsular Malasian species of Codonoboea Ridl. Gardens’ Bulletin Singapore 62(2): 253-275.

Middleton, D.J., A. Weber, T.L. Yao, A. Sontag and M. Möller. (2013). The current status of the species hitherto assigned to Henckelia (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 70(3): 385-404.