สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงบาลา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Codonoboea crinita (Jack) C. L. Lim

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูง 20-50 ซม. มีขนสั้นหนานุ่มตามลำต้น แผ่นใบ ช่อดอก และผล ส่วนมากมีสีม่วงอมแดงตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านช่อดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบรูปใบหอกกลับ ยาว 10-21 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย 2 ชั้น ช่วงโคนจักลึก แผ่นใบด้านบนย่น เส้นแขนงใบข้างละ 18-23 เส้น ก้านใบสั้นหรือเกือบไร้ก้าน ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 2.5-5 ซม. ส่วนมากมีดอกเดียว ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-5 มม. ด้านนอกมีขนประปราย ดอกสีขาว ยาว 4.5-5 ซม. หลอดกลีบดอกเรียวแคบ มีขนประปรายด้านนอก ปากด้านในมีตุ่มและขนสั้น มีปื้นสีเหลือง 2 แนว รังไข่มีขน ผลยาว 5-10 ซม. สีม่วงอมน้ำตาล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 50-300 เมตร

ชื่อพ้อง  Henckelia crinita (Jack) Spreng.

ม่วงบาลา: ใบเรียงเวียน ขอบจักฟันเลื่อย 2 ชั้น แผ่นใบด้านบนย่น ด้านล่างสีม่วงอมแดง ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ดอกรูปแตร หลอดกลีบเรียวแคบ มีปื้นสีเหลืองด้านใน (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ridley, H.N. (1923). Gesneriaceae. In Flora of the Malay Peninsula Vol. 2: 519-520.