สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วน้ำค้าง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea appressipilosa (B. L. Burtt) D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. มีขนยาวหนาแน่นตามแผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก ใบเรียงเวียน รูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 12-18 ซม. โคนสอบ ขอบจักลึกช่วงโคน เส้นแขนงใบข้างละ 25-30 เส้น ไร้ก้าน ช่อดอกมี 1-3 ช่อ แต่ละช่อมี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 2.5-4 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 8 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 5-6 มม. ดอกสีขาว ยาว 4.7-5 ซม. ด้านนอกมีขนหนาแน่น ด้านในกลีบปากล่างมีปื้นสีเหลืองเข้ม 2 แนว ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3.8 ซม. มีขนสั้นหนาแน่น

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่อำเภอแว้ง และสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้นใกล้ลำธาร ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Henckelia appressipilosa B. L. Burtt

แก้วน้ำค้าง: ใบเรียงเวียน โคนสอบ เส้นแขนงใบจำนวนมาก ไร้ก้าน กลีบดอกด้านในกลีบปากล่างมีปื้นสีเหลืองเข้ม 2 แนว (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 81-109.

Kiew, R. and C.L. Lim. (2011). Names and new combinations for peninsular Malasian species of Codonoboea Ridl. Gardens’ Bulletin Singapore 62(2): 253-275.

Middleton, D.J., A. Weber, T.L. Yao, A. Sontag and M. Möller. (2013). The current status of the species hitherto assigned to Henckelia (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 70(3): 385-404.