สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   อัญชัน  สกุล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Clitoria

Fabaceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้เถา ใบประกอบมี 3-7 ใบย่อย หูใบและหูใบย่อยติดทน ช่อดอกออกตามซอกใบ มี 1-3 ดอก ใบประดับ 1 คู่ คล้ายหูใบ ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับ ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงบาง รูปหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวเท่า ๆ หรือสั้นกว่าหลอดกลีบเลี้ยง กลีบดอกรูปถั่ว ยาวกว่ากลีบเลี้ยง กลีบกลางมีก้านกลีบสั้น ๆ กลีบคู่ข้างและกลีบปีกสั้นกว่า เกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกัน 9 อัน รังไข่มีก้าน โคนมีจานฐานดอกเป็นแผ่นบาง ๆ ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียแบนข้าง โค้งงอ ด้านในมีขนเครา ฝักแห้งแตก มีก้าน ไม่มีผนังกั้น เมล็ดแบน มีขั้วเมล็ด

สกุล Clitoria อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Papilionoideae เผ่า Phaseoleae มีประมาณ 60 ชนิด พบในอเมริกา แอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมี 4 ชนิด เป็นไม้ประดับหรือเป็นวัชพืช 1 ชนิด คือ อัญชัน C. ternatea L. ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kleitoris” หรือ “kletoridos” คลิตอริส ตามลักษณะกลีบดอก


เอกสารอ้างอิง

Kamkaen N1, Wilkinson JM. (2009). The antioxidant activity of Clitoria ternatea flower petal extracts and eye gel. Phytother Res. 23(11): 1624-5. doi: 10.1002/ptr.2832.

Sa, R. and M.G. Gilbert. (2010). Fabaceae (Clitoria). In Flora of China Vol. 10: 200-201.