สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสลดพังพอนตัวเมีย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

โพะโซ่จาง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

ผักมันไก่
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

ผักลิ้นเขียด
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

พญาปล้องคำ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

พญาปล้องดำ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทองพญาปล้องทอง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. ต้นเป็นเหลี่ยม มีขนตามใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล ใบเรียงตรงข้าม รูปใบหอกหรือแกมรูปไข่ ยาว 5-11 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนเบี้ยว ก้านใบยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาวประมาณ 1.5 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 8 มม. ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ ยาว 0.8-1.3 ซม. ปลายแหลมยาว ดอกตั้งขึ้น สีแดง ปลายมีริ้วสีเหลืองอมเขียวด้านใน กลีบรูปปากเปิดคล้ายพลิกกลับ ยาว 3-4 ซม. โคนด้านในมีขน กลีบล่างรูปรี ยาว 1-2 ซม. ปลายแยก 3 แฉก เรียงซ้อนเหลื่อม ยาว 3-5 มม. กลีบบน 2 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 1-2 ซม. ปลายเว้า เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดที่ปากหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาว 1-1.5 ซม. อับเรณูมีช่องเดียว ยาว 4-5 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-3.5 ซม. ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแห้งแตก รูปกระบอง ยาวประมาณ 2 ซม. มีขนยาว มี 4 เมล็ด ผิวเป็นร่างแห

พบที่จีน ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา ในไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีสรรพคุณแก้ไข้ แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย

สกุล Clinacanthus Nees มี 2 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียเขตร้อน ชนิด C. spirei Benoist พบที่ลาว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kline” เอนหรือเตียง และ “akantha” พืชมีหนาม หมายถึงพืชที่มีหนามเอน ตามลักษณะปลายใบที่คล้ายหนาม

ชื่อพ้อง  Justicia nutans Burm. f., Clinacanthus siamensis Bremek.

ชื่อสามัญ  Sabah snake grass

ชื่ออื่น   ผักมันไก่, ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่); พญาปล้องคำ (ลำปาง); พญาปล้องดำ, พญาปล้องทอง (ภาคกลาง); พญายอ (ทั่วไป); โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ลิ้นงูเห่า (จันทบุรี); เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก)

พญาปล้องทอง: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ สีแดง ปลายมีริ้วสีเหลืองอมเขียวด้านใน กลีบรูปปากเปิดคล้ายพลิกกลับ กลีบล่างปลายแยก 3 แฉก กลีบบน 2 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hu, J.Q. and T.F. Daniel. (2011). Acanthaceae (Clinacanthus). In Flora of China Vol. 19: 442.

พญายอ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง

ลิ้นงูเห่า
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง