สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักเสี้ยนฝรั่ง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Cleome hassleriana Chodat

Cleomaceae

ไม้ล้มลุก สูง 1-1.5 ม. มีขนต่อมเหนียวละเอียดทั่วไป ก้านใบประกอบยาว 5-15 ซม. โคนมีหนามคล้ายหูใบ ใบย่อยมี 5-7 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 4-15 ซม. ก้านยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกออกที่ยอด ยาว 30-40 ซม. ก้านช่อยาวได้ถึง 5 ซม. ใบประดับคล้ายใบ รูปไข่หรือรูปหัวใจ ยาว 0.5-3 ซม. ก้านสั้น โคนมีหนามเล็ก ๆ กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาวประมาณ 7 มม. มีขนด้านนอก ดอกสีชมพู ชมพูเข้ม ม่วงอ่อน หรือขาวล้วน รูปรี ยาวประมาณ 3 ซม. ก้านกลีบยาวกว่า 1 ซม. ก้านชูเกสรร่วมสั้นมาก เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 ซม. อับเรณูรูปแถบยาวประมาณ 1 ซม. ก้านชูเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ในผลยาวได้ถึง 6 ซม. ผลรูปทรงกระบอก ยาวได้ถึง 6 ซม.

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับหรือขึ้นเป็นวัชพืช คล้าย C. speciosa Raf. ที่มีก้านชูเกสรร่วมยาว

ชื่อพ้อง  Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis

ชื่อสามัญ  Spider flower

ผักเสี้ยนฝรั่ง: ช่อดอกออกที่ยอด ดอกสีชมพู หรือขาวล้วน ก้านกลีบดอกและก้านชูอับเรณูยาว (ภาพ: cultivated; ภาพซ้าย - ปรีชา การะเกตุ, ภาพขวา - ปิยชาติ ไตรสารศรี)

เอกสารอ้างอิง

Chayamarit, K. (1991). Capparaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 262-266.

Zhang, M. and G.C. Tucker. (2008). Cleomaceae. In Flora of China Vol. 7: 429-432.